Skip to main content

Päikesepaneelide ostmine võib tunduda paras peavalu. Millal on need tasuvad? Kui palju peaksin neid ostma? Millise katusega paneel sobib? 

Neid analüüse ja arvutusi ei peakski klient ise tegema. Sellistele tehnilistele küsimustele suudab kliendi eest vastata tootekonfiguraator

Wenture tarkvaraarenduse projektijuht, Tormis Lilleväli, tutvustab Solarstone’ile loodud päikesepaneelide konfiguraatorit ja selle uudseid võimalusi. 

Tormis, olete oma tiimiga saanud valmis tootekonfiguraatori, mis aitab ettevõttel Solarstone müüa päikesepaneelidest loodud katuseid. Milliseid äriprobleeme pidi konfiguraator lahendama? 

Jah, tõepoolest on pika töö tulemusel selline vinge tööriist lõpuks valminud, oleme väga õnnelikud! 

Selle projekti puhul oli meil selge siht silme ees – konfiguraator peab parandama müügitöötajate efektiivsust. 

Nimelt pöördus Solarstone meie poole probleemiga, et nende müügiprotsess on liiga aeglane. Enamasti kulus mõõtude täpsustamiseks ning kliendile selgituste ja soovituste andmiseks väga suur osa tööajast. Lisaks ei olnud kliendil pädevust detailse info edastamiseks, mis aitaks piisavalt täpset päringut koostada. 

Samas oli teada, et erinevates andmebaasides oli vajalik info juba olemas – kliendiandmed riiklikes andmebaasides ja Solarstone’i toodete andmed nende enda süsteemis. See omakorda tähendas, et kõik kalkulatsioonid olid samuti automaatselt tehtavad. 

Meie ülesanne jäi välja mõelda, kuidas need andmed kokku viia nii, et müügitöö muutuks efektiivsemaks. Nii sündiski päikesepaneelide konfiguraator. 

Tutvusta seda konfiguraatorit lähemalt. Milliste andmete põhjal päring ja pakkumine koostatakse? 

Päringu saamiseks peab kasutaja läbima paar lihtsat etappi: sisestama hoone aadressi ja paigutama paneelid hoone katusele. Vaatame neid etappe lähemalt. 

Alustuseks läheb huviline Solarstone’i konfiguraatori lehele ja sisestab oma hoone aadressi. Seejärel näeb ta linnuvaatelt oma maja katust ja katuse mõõtmeid. Kuna portaal on seotud erinevate andmebaasidega, toimub infovahetus automaatselt. 

Näiteks saab lidariandmetest konfiguraator teada katuse suuruse, külgede asetuse, kalde ja suuna päikese suhtes. Maa-ameti geoportaal aitab kuvada ekraanile katuse visuaali. Hinna ja katuse tootlikkuse arvutamiseks kasutatakse aga lisaks Solarstone’i paneelide spetsifikatsioone. Need on sellised andmed, mille kogumisega klient ise tavaliselt hätta jääks.

Kasutaja saab ka määrata, millistele katuse külgedele ta paneele soovib. Sõltuvalt katuse tüübist pakub konfiguraator sobivaid katusepaneele. Selleks genereeritakse kõigepealt digitaalsed katuse küljed, millele konfiguraator laotab paneelid. Seejärel saab klient neid paneele oma soovi järgi ümber paigutada. 

Lisaks näeb klient ka tulemust oma silmaga, sest see kuvatakse ekraanile visuaalselt. Erinevate uuringute põhjal teame, et kui klient näeb ostetavat toodet, on tema enesekindlus ostu sooritamisel suurem, ootused realistlikumad ja lõpuks ka rahulolu tulemusega kõrgem.

Tänu Euroopa Liidust pärinevatele andmetele teame ka päikesekiirguse intensiivsust antud asukohas. Klient saab arvutada oma päikesepaneelide võimsuse  ja arvu abil paneelide tootlikkuse igas kuus. 

Kui välja on arvutatud päikesepaneelide arv ja materjal, siis saab klient saata Solarstone’ile päringu. Oluline on, et klient saab juba kalkulaatoriga mängides aru oma investeeringu tasuvusest ja kuidas see erinevates situatsioonides muutub.  On märkimist väärt, et hinnakalkulatsioon paneelide paigutamisel muutub reaalajas, mis tähendab, et kasutaja näeb pidevalt hetkeseisulist indikatiivset hinda.

Lõpuks jõuab Solarstone’i müügiosakonda korrektselt vormistatud päring. Nüüd peab Solartone müügiinimene andmed ainult korraks üle vaatama ja tegema vajadusel kliendile täpsustusi.

Millised on konfiguraatori suurimad eelised? 

Eeliseid on siin palju. Mainin ehk mõnda, mille puhul on vahe manuaalse päringu saatmisega eriti märgatav.

Esiteks näeme, et eksimusi, valesti tellitud tooteid ja tagastusi on vähem. Seda sellepärast, et konfiguraator vähendab arusaamatusi kliendi ja müügiosakonna vahel. Klient ei pea ise oma andmeid otsima, vaid need edastatakse andmebaasidest automaatselt.

Teiseks on klienditeekond esimesest ideest päringuni niimoodi kordades lühem. Kui varem võttis kliendil guugeldamine, võrdlemine ja arvutamine palju aega, siis nüüd aitame tema otsustamisele kaasa seeläbi, et teeme arvutuskäigu lihtsaks ja läbipaistvaks. Klient saab adekvaatse ülevaate toote hinnast, tasuvusest ja välimusest tohutult kiiresti. Need kuud on nüüd lühendatud tõesti paarile minutile.

Kolmandaks, kuna klient saab väga täpse ettekujutuse, siis kasvab ka müügimaht. Klient lihtsalt tunneb end turvalisemalt, kui tema jaoks on protsess olnud läbipaistev ja visualiseeritud ning ta saab omal käel veenduda, kuidas erinevad valikud mõjutavad toote väljanägemist ja funktsionaalsust.

Millised olid suurimad väljakutsed projektis? 

Enamasti jõuab meieni hea idee, millel on vaja natuke nurki lihvida – nii ka seekord. Solarstone’i puhul oli tegemist projektiga, mis nõudis uudset lähenemist. Samas teadus- ja arendustegevus võtavad alati palju ressurssi. 

Meie ülesanne ongi koos kliendiga välja mõelda, kuidas äriprobleemi kõige paremini lahendada. Koostöös kliendiga panime paika projekti nõuded, kuid tuumikidee jäi samaks. Sisuliselt pakkusime tooteomaniku teenust. 

Samas oli projektis väga palju erinevaid osapooli. Ühelt poolt meie arendus- ja UI/UXmeeskond, sama projekti raames tegelev Proekspert AS, kliendi enda tiim, kellel oli erinevaid ideid. Lisaks tuli suhelda erinevate andmebaasidega ja kõikide osapoolte vahel toimivad kommunikatsioonisillad ehitada. 

Nii suures tiimis ja projektis on lihtne detailidesse takerduda, kuid rakendust arendades ei tohi unustada suur pilti ja näha kasutajateekonda algusest lõpuni. Kuigi iga pusletükk on oluline, siis erilist tähtsust omab see, kuidas need tervikuks kujunevad.

Mida ütlesid neile, kes kaaluvad sellise konfiguraatori ehitamist enda toodete müügiks? 

Ma arvan, et on ainult aja küsimus, kui sellised tooted on ehitustarvete müüjate seas normiks. Seetõttu on mõistlik alustada pigem varem kui hiljem. Konkurentsitingimustes valib klient ikka sellise pakkuja, kes on talle kõige lihtsam, selgem ja läbipaistvam. 

Projekti tellimisel tasub aga arvestada, et mida selgem on eesmärk, seda parem toode lõpuks tuleb. Nii tasubki alguses paika panna kõik ärinõuded ja olla avatud erinevatele stsenaariumitele, kuidas projekti lahendada. Lõpuks on meie töö ikkagi leida see kõige-kõige efektiivsem väljund konkreetsele ettevõttele.