Skip to main content

Mis on liitreaalsus ehk AR ja kuidas seda kasutatakse ehituses?

AR ehk liitreaalsus liidab omavahel meie füüsilise ja digitaalse reaalsuse. Mängumaailmast väljaarenenud tehnoloogia on jõudnud näiteks sisekujundusse. Ikea Place on mobiilirakendus, mille abil võib kodukujundaja asetada digitaalse mööbli oma reaalsesse kodukeskkonda ja näha juba enne ostu, kas kapp mahub ja sobib planeeritud asukohta.

See lihtne lahendus on siiski vaid liitreaalsuse tegeliku potentsiaali algus. Palju elumuutvamaid näiteid leiab hoopis meditsiinist, kus liitreaalsuse abil on inimesi opereeritud.

Meile pakub aga huvi liitreaalsus ehitussektoris, kus ehituse lõpptulemus on töötegijate silme ees terve ehitusprotsessi käigus ja reaalses füüsilises ruumis.

Ekraan tulevikku ehk kuidas liitreaalsus töötab?

Liitreaalsus lisab füüsilisele reaalsusele 3D ja 2D digitaalseid objekte, mille vahel saab ka soovi korral liikuda. Et virtuaalset reaalsust näha, peab olema kaasas mõni digitaalne ekraan. Sellised ekraanid võivad olla nii tahvelarvuti, mobiil, kuid ka spetsiaalsed prillid.

Just täppistööde tarbeks on Microsoft loonud liitreaalsuse prillid HoloLens, mis võimaldavad silme ees korraga näha nii reaalset füüsilist ruumi kui 3D-projekti, mis füüsilisse ruumi peaks kerkima. Selleks kasutavad AR-prillid kaamerat, sensoreid, mikrofoni, mis aitavad tuvastada inimesel tema reaalset asukohta ning liidavad sellele virtuaalseid objekte, tekstilist informatsiooni või muud digitaalset sisu.

Milliseid probleeme ehituses liitreaalsus lahendab?

Kui VR-prillid  on kõige paremaks lahenduseks päris uute ehitiste puhul, siis AR ehk liitraalsus toimib just nendel hetkedel, kus juba olemasolevasse ruumi on vaja näidata muudatusi või lisandusi. Nii lahendavadki VR ja AR sarnaseid probleeme, kuid erinevates ehitusetappides. Mõneks neist on:

  • Lahknevused 3D-projekti ja tegeliku ehitise vahel
  • Puudulikud andmed, mis aitaks probleeme lahendada
  • Vajadus teha töid ümber ja sellest tulenevad viivitused ajakavas ja suurenenud kulud
  • Tiimitunde ja töömoraali nõrgenemine, mis tulenevad pidevatest ootamatustest ja vigadest

Mida liitreaalsus ehitusele pakub?

Liitreaalsuse rakendusvõimalusi on mitmeid ning paljuski on potentsiaali veel kasutamata. 2023. aastal võime aga öelda, et kõige rohkem aitab liitreaalsus kaasa ehituse ohutusele, täpsusele, kvaliteedile, kuid oma innovatiivsuse tõttu aitab meelitada kliente ja parimaid valdkonna töötajaid. Vaatame neid aspekte lähemalt.

  • 3D-ohutus

21% tööalastest õnnetustest tuleb ehitussektorist, mistõttu peaks ehitusobjekti ohutuse tagamine olema prioriteediks igale projektijuhile. Siiski näeme, et aina rangemad protokollid ja protseduurid ei ole endiselt suutnud kõiki ohte kõrvaldada.

Liitreaalsus annab siiski uut lootust ohutuma keskkonna loomiseks. AR on abivahend ohutuse tagamiseks erinevates etappides, alates ehituseelsest planeerimisest, lõpetadest ehitusobjektil viibimisega. Viimaseks näiteks on juhtumid, kus liitreaalsuse äppe kasutatakse füüsiliste objektide skanneerimiseks, mille tulemusel ilmuvad objektist 3D-mudelid koos tekstilise selgitustega, mis edastavad ohutusteavet.

  • Millimeetrini täpne

Üks äärmiselt oluline funktsioon, mida liitreaalsus endaga kannab, on täpsus. Liitreaalsus vahetab välja olukorra, kus ehitaja peab ruumis töölehakkamiseks võtma kätte ehitusprojekti ja lasermõõtmisvahendid. Selle asemel kuvatakse ehitusprojekt piinliku täpsusega otse valmivale konstruktsioonile. Sellisel digitaalsel kihil on juba näidatud mõõdud ja asukohad, kus peaks tegema kinnitusi või liidestusi. Kui ehitaja suudab kiiresti tuvastada, kuhu mõni objekt installeerida, siis tekib sellest ka oluline ajavõit.

  • Otseühendus peakontoriga

Liitreaalsuse prillid aitavad hoida ka otseühendust peakontoriga, mis tähendab, et kui töötaja peaks jääma hätta, siis kuvatakse tema asukoht ja see, mida ta parasjagu prillidest või mõnelt muult ekraanilt näeb, ka teistesse programmidesse. Nii saavad kaasa rääkida arhitekt, insener ja lõppklient ka ise kaugel olles, pakkudes kõlarite ja mikrofoni vahendusel juhiseid paremaid toimimiseks.

Samamoodi saadab liitreaalsus infot ka dokumenteerimiseks. See aitab töötajatel täita dokumentatsiooni, talletada tööliste tegevus ja töötunnid ning garanteerida, et nii tehtud töö kui seda tegev töötaja peavad kinni nendele seatud standarditest.

  • Võidab võitluse töötajate pärast

Selleks, et ehitussektoris pealekasv garanteerida, tuleb arvestada ka noorema generatsiooni vajadustega. Digitaalsete vahenditega harjunud noored haaravad uusi tehnoloogiaid kiiresti ja loomulikult. Sama ootavad nad oma tööandjalt.

Kui konkurendid pakuvad paremaks töötamiseks lahendusi nagu AR või VR, võivad traditsioonilised lähenemised jääda noortele lihtsalt ebaatraktiivseks. Tegelikult kehtib sama ka klientide puhul, kes aina enam ootavad oma veenmiseks rohkemat kui lubadused paberil.

Kokkuvõttes liitreaalsusest

Milline ettevõte ei unistaks ehitusprojektist, kus vead tuvastatakse enne nende tegemist, kus puuduvad ümbertegemised ja püsitakse nii ehitusgraafikus kui -eelarves? Liitreaalsusel on reaalne võimekus viia ehitustööde vigade arv miinimumini. Seetõttu on liitreaalsuse potentsiaal meeletu ning on vaid aja küsimus, kui iga tõsiseltvõetav ehitusettevõte hakkab tehnoloogiat kasutama. 

Milleks sörkida sabas, kui saab joosta teistest ees? Võta meiega ühendust ja anname konsultatsiooni raames nõu, kuidas teie ettevõtte digitaliseerimisest maksimumi võtta.