Skip to main content

Mis on PIM? 

Kui maakeeli kutsutakse PIMi tõe allikaks, siis tarkvaraarendajad tunnevad seda tooteinfo haldamise süsteemina (tuleneb ingl k väljendist PIM ehk product information management).  Mõlemal juhul on oluline teada, et PIM on koht, kust saab täiusliku ülevaate kõigest, mis tootega seondub. 

PIM on seni kasutust leidnud peamiselt e-kaubanduses. Kuna see teeb mugavaks just tooteinfo haldamise ja edastamise, on PIM meelistööriistaks turundus- ja müügitöötajatele. Süsteemi efektiivsust kinnitab ka asjaolu, et selle kasutuselevõtt toob ettevõttele kaasa kasvanud müügitulemused. 

Paralleelselt ehitusvaldkonna digitaliseerimisega on taolised tooteinfo haldamise süsteemid hiilimas ka ehitussektorisse: ehitus- ja viimistlusmaterjali ning sisustuskaupade pakkujatele. 

Tuhanded e-kirjad ehk milliseid probleeme PIM lahendab?

Kas teadsid, et üle 80% teabest, mida tootjad ja edasimüüjad partneritega jagavad, on seotud nende pakutavate toodetega? 

Wenture’i tiimiga kliendile tehtud analüüsi käigus tutvusime nende igapäevaste andmevahetuse mahtudega. Selgus, et aasta jooksul oli ettevõte saatnud välja tuhandeid e-kirju. Peamiselt oli kirja sisuks tooteandmed ja sellega seonduv. 

Eriti märkimisväärne oli avastus, kui kaootiliselt taoline infovahetus toimus. Füüsilisel kujul saadeti näidiseksemplare ja värvitoonide katalooge, samal ajal vedeles täpsem lisainfo e-kirjades, veebilehtedel, Exceli-tabelites ja etikettidel. Igal teisel kirjal olid manused, tihti vigased ja aegunud. Seetõttu tegid töötajad tuhandeid pisivigu, mis tõid kaasa uued kirjavahetused ning vahel ka valede toodete tarnimise. 

Antud ettevõtte toodete digitaliseerimise üheks eesmärgiks sai kirjavahetuse vähendamine vähemalt kümnekordselt. Sellega pidi oodatavalt kaasnema ka vähenenud vigade ja veaparanduste arv. 

Mis tüüpi andmeid saab PIM korrastada ja jagada? 

Selleks, et kaosest korda luua, on vaja kõik andmed ühtekokku tuua. Taolise keskse infohaldamise süsteemi oleme näiteks loonud ettevõttele ETS NORD, mis hõlmab kogu infot mürasummutitest ja nende parameetritest. 

Erinevalt arhailisest ja killustunud tootehaldusviisidest talletab PIM-süsteem kõik info ühtsele platvormile. Selleks tuleb esmalt andmed eri allikatest importida, seejärel neid rikastada ning viimaks klientidele, koostööpartneritele ja reklaamkanalitesse suunata. Liidestuse abil saab andmeid importida nii eri andmebaasidest, Exceli tabelitest, XMLfailidest, ettevõtte majandustarkvarast, fotopankadest jms. Lisaks toote nimetustele ja kirjeldustele talletab PIM: 

  • fotosid ja jooniseid, 
  • kasutusjuhendeid, 
  • sertifikaate, 
  • toote tehnilisi omadusi, 
  • hinnakirju, 
  • Veebikatalooge jpm

PIM süsteem ehk tooteandmete haldus

PIMi andmete rikastamise protsess tähendab, et ühtekokku toodud töötlemata andmed parandatakse ja täiustatakse. Programm leiab üles puuduvad või aegunud andmed ja sünkroniseerib kogu teabe. Seejärel edastatakse andmed aga kliendile sobivasse formaati: veebilehele, mobiiliäppi, reklaamidesse, hinnapakkumisena jpm. Nagu ka ETS NORDi puhul kasutatakse PIMi koos teiste süsteemide ja liidestustega: CRMid, CAD-tarkvarad, kalkulaatorid, jms.

Mõned näited, miks PIM on müügi- ja turundusinimestele vajalik

 • Täielik ülevaadeTäpsem ja ajakohasem teave kogu tooteportfellist ja sellega seonduvatest andmetest. PIM-i saab kasutada mugavalt terve toote elutsükli jooksul.  
 • Kiirem turustamine – Tooteandmete otsimiseks kulub märkimisväärselt vähem aega ja vaeva. Päringutele vastamine kiireneb ja kliendi rahulolu tõuseb. 
 • Vähem vigu – Töötajad saavad olla kindlad, et õiged, täielikud, ja sünkroniseeritud andmed on koondatud ühte kohta. Toodete andmeid saab muuta ühes kohas, mistõttu ei jää kuhugi vanade andmetega dokumente ripakile.
 • Suurendab koostööd – Tsentraliseeritud platvormi, kus kõik sidusrühmad saavad juurdepääsu andmetele, mida nad oma ülesannete täitmiseks vajavad.
 • Topelt töö kaotamine – Tooteinfot ei pea taga otsima eri platvormidel, vähem kulub aega ka vigadeparanduseks. 
 • Parem kliendikogemusPIM-süsteemide tulemuseks on paremad tooteandmed ja positiivsem kliendikogemus. Nende tegurite parandamine võib kaasa tuua ka vähem kaebusi ja väiksemad kulud.

PIM-i rakendamine peaks olema ehitussektori digitaliseerimise loomulik osa. Kaasaegne ja efektiivne ettevõte kasutab tsentraliseeritud andmete haldamise süsteemi. Esialgne investeering tasub end ka kiiresti ära. PIM-süsteem suurendab tellimuste hulka, toob kaasa lõppkliendi rahulolu ja tekitab teie müügitöötajatele vaba aega, mida saab suunata uute klientide otsimiseks. 

Milleks sörkida sabas, kui saab joosta teistest ees? Võta meiega ühendust ja anname konsultatsiooni raames nõu, kuidas teie ettevõtte digitaliseerimisest maksimumi võtta.