BIM-mudelid päikesepaneelidest Revit ja ArchiCAD tarkvaradele: Solarstone

Lõime Solarstone'i toodetest parameetrilised BIM-mudeli Revit ja Archicad tarkvaradele ning lisasime ProdLib süsteemi.
Projekti eripära seisneb selles, et arendatud BIM mudelid on koodipõhised ja "intelligentsed", st et tööriist tunneb ära mudelis katuse pinna ning võimaldab genereerida sinna täpsetes mõõtudes Solarstone'i toodest koosneva katuse.

Projekti viide

BIM

Projekti algus

Juuni 2021

Projekti lõpp

September 2022

Projektijuht

Kaur Tull

Arendus

Asko Promm, Raili Tull

Katusepaneelidest BIM-mudelite loomine Revit ja Archicad tarkvaradele.

 

 

 

 

 

Klient

Solarstone on kiiresti kasvav ettevõte, mis toodab päikesepaneelidest tehtud katusekattematerjale. 

Kliendi briif

Soov luua oma katusepaneelidest virtuaalsed koopiad ehk digitaalsed kaksikud, et pakkuda neid arhitektidele kasutamiseks hoonete planeerimisfaasis. 

Valmis toote lühikirjeldus

Päikesepaneelidest koosnev intelligentne tootekataloog, mis ühildub erinevate projekteerimistarkvaradega nagu Revit ja Archicad. Digitaalne toode valmis Wenture ja Tuliteci koostöös.  

Digitaalse toote sünnilugu

Solarstone pöördus meie poole sooviga muuta oma toode kergemini turustatavaks. Nad leidsid, et kuna nende päikesepaneele ei installeerita katusele mitte eraldiseisvalt ja ehituse hilisemas etapis, vaid katus ehitatakse paneelidest endist, siis peavad nad arhitektideni jõudma varem kui seni. Võimaliku lahendusena nähti, et arhitektid saaksid paneelidest koosnevaid katuseid planeerida oma projekteerimistarkvara abiga, mis soodustaks ka nende hilisemat kasutuselevõtmist. 

Konsultatsiooni käigus jõudsime järeldusele, et Solarstone vajab esmalt digitaalset tootekataloogi, mis koondab kogu toodet puudutava informatsiooni (nt päikesepaneelide mõõdud, kaal jt parameetrid). Lisaks pidi katalog mahutama ka kõik muu projekteerimiseks vajaliku, nagu pdf-joonised, Autocad 2D staatilised ja parameetrilised joonised ning sertifikaadid. Digitaalne tootekataloog pidi ühilduma Revit ja Archicad projekteerimistarkvaradega. 

Projekt valmis 2022. aasta sügisel. Valmis tootekataloog, mille arhitektid võtsid kiiresti omaks. Ühildades tootekataloogi projekteerimistarkvaraga, saavad arhitektid arvutada välja täpselt paraja hulga katusepaneele ja nende optimaalsema asetuse. Mudelid on arendatud niivõrd intelligentseks, et kasutajal jääb ainult üle defineerida päikesepaneeli ja katuse mõõdud ning edasine on kõik automaatne. 

Lõpuks luuakse arvutuste põhjal ka 3D mudel katusest, mis annab kiire ülevaate esteetilisest tulemusest. Tarkvaras näeb iga pisimuudatuse mõju hoone välisilmele, nt milline on visuaalne mõju liistude kasutamisel või nende eemaldamisel. 

Projekti tehniline lahendus

Projekti tehniline lahendus on loodud BIM-mudeli abiga. BIM ehk ehitusinfo modelleerimine aitab hallata ehitusinfot ja -protsesse digitaalsel kujul, mis pakuvad kõikidele osapooltele – materjalitootjast ehitajani – lihtsat, täpset ja reaalajas kohanduvat ülevaadet kogu ehituse elukaare ulatuses. Lisaks seisneb BIMi väärtuslik lisaväljund 3D-mudelites, mis annavad kasutajale visuaalse ettekujutuse infrastruktuurist, hoonetest ja nende osadest. 

BIMi kasutuselevõtu suurim võit on kõikide ressursside optimaalsem kasutamine. Kokku saab hoida nii tööjõukuludelt, kuna kommunikatsiooniprotsess kiireneb. Samuti tehakse vähem vigu ja suudetake paremini erinevaid ehitusstsenaariume ette näha, mis aitab kokku hoida nii materjalikulult kui efektiivistab ajaplaneerimist. 

Meie kogemus tagab teie digitaliseerimisprojekti edukuse.