Päikesepaneelide kalkulaator: AS Toode

Wenture aitas AS Toode'l välja töötada veebipõhise päikesepaneelide kalkulaatori ja katuse visualisaatori, et automatiseerida hinnpäringute tegemist. Iseteeninduse portaalis saab klient konfigureerida enda katuse, asetada sinna päikesepaneelid, teha investeeringu tasuvusarvutuse, anda sisse päiksepargi loomise tehnilise taotluse ja saata Toode müügimeeskonnale struktureeritud, informatiivse ja ajakohase hinnapäringu.

AS Toode pakub erinevaid katusekattematerjale, sh päikesepaneele hoonetele.

Projekti algus

Märts 2021

Projekti lõpp

September 2022

Projektijuht

Kaur Tull

Arendus

Jekaterina V.,
Kerli T.

Tarkvara abil saab klient visualiseerida uut katust, arvutada päikesepaneelide tasuvust ja koostada hinnapäringuid.

Kliendi Briif

AS Toode soovis teha katuse ja päikesepaneelide tellimise oma kliendile lihtsamaks. Samuti lootsime vähendada aega, mis müügiinimesel kulus pakkumise koostamisele. 

Probleem ja lahendus

AS Toode pöördus meie poole sooviga muuta oma toodete tellimine kiiremaks. 

Analüüs näitas, et seni kulus töötajatel liiga palju aega klienditeendindusele. Teine peamine probleem seisnes selles, et klientidel ei olnud selget arusaama, milliseid katuseid nad tellivad. 

Lahendusena pakkusime veebikonfiguraatori loomist, mille abil saaks klient ise koostada hinnapäringu, lisada sinna kõik täpsed mõõdud ja vajadused ning esitada see katusepakkujale tellimusena. 

Katuse visualiseerimise tarkvara 

Koostöös Tuliteciga lõime veebipõhise päikesepaneelide ja katuse visualiseerimise tarkvara ja iseteenindusportaali. 

Iseteeninduse portaalis saab klient konfigureerida enda sobivate mõõtudega katus, asetada sellele päikesepaneelid, teha investeeringu tasuvusarvutus, anda sisse päikesepargi loomise tehniline taotlus ning saata AS Toode müügimeeskonnale struktureeritud, informatiivne ja ajakohane hinnapäring.

Tööriista oluliseks osaks on selle visuaalne pool. Klient saab katsetada oma hoone tüübiga erinevaid seinavärve, katuse tüüpe ja vihmaveesüsteeme ning lisada katusele päikesepaneelid. 

Kui klient on andmed sisestanud, loob AS Toode konfiguraator soovitud tellimusest indikatiivse 3D pildi. See aitab kliendil näha, kui palju paneele võiks katusele mahtuda ning kuidas need seal asetsevad. Taolised visuaalsed mudelid on klientide suured lemmikud, kuna muudavad kauge unistuse selgemaks ja kättesaadavamaks.

Projekti tehniline lahendus

Projekti visuaalne 3D mudel on loodud BIM-mudeli abiga, kuid sarnaseid konfiguraatoreid loome ka mängumootorite toel. 

Taolise projekti tegemise eelduseks on tooteinfo digitaliseerimine 3D formaati, millega saame kliendile vajadusel abiks olla. 

Võta ühendust

Meie kogemus tagab teie digitaliseerimisprojekti edukuse.