Päikesepaneelide kalkulaator: AS Toode

Wenture aitas AS Toode'l välja töötada veebipõhise päikesepaneelide kalkulaatori ja katuse visualisaatori, et automatiseerida hinnpäringute tegemist. Iseteeninduse portaalis saab klient konfigureerida enda katuse, asetada sinna päikesepaneelid, teha investeeringu tasuvusarvutuse, anda sisse päiksepargi loomise tehnilise taotluse ja saata Toode müügimeeskonnale struktureeritud, informatiivse ja ajakohase hinnapäringu.

AS Toode pakub erinevaid katusekattematerjale, sh päikesepaneele hoonetele.

Klient

Projekti algus

Märts 2021

Projekti lõpp

September 2022

Projektijuht

Kaur Tull

Arendus

Jekaterina V.,
Kerli T.

Tarkvara abil saab klient visualiseerida uut katust, arvutada päikesepaneelide tasuvust ja koostada hinnapäringuid.

Kliendi briif

Soov muuta katuse ja päikesepaneelide tellimine kliendile lihtsamaks, samas vähendada pakkumise koostamisele kuluvat aega. 

Valmis toote lühikirjeldus

AS Toode pöördus meie poole sooviga muuta oma toodete tellimine kiiremaks. Nad leidsid, et seni kulus töötajatel palju aega klienditeendindusele ning ka klientidel ei olnud selget arusaama, milliseid katuseid nad tellivad. Lahendusena nähti veebikonfiguraatori loomist, mille abil saaks klient ise koostada hinnapäringu, lisada sinna kõik täpsed mõõdud ja vajadused ning esitada see katusepakkujale tellimusena. 

Koostöös Tuliteciga lõime veebipõhise päikesepaneelide ja katuse visualiseerimise tarkvara. Kliendi iseteeninduse portaal võimaldab kliendil konfigureerida enda katus, asetada sinna päikesepaneelid, teha investeeringu tasuvusarvutus, anda sisse päikesepargi loomise tehniline taotlus ning saata Toode müügimeeskonnale struktureeritud, informatiivne ja ajakohane hinnapäring.

Tööriista oluliseks osaks on selle visuaalne pool. Klient saab katsetada oma hoone tüübiga erinevaid seinavärve, katuse tüüpe ja vihmaveesüsteeme ning lisada katusele päikesepaneelid. Kui klient on andmed sisestanud, loob Toode konfiguraator soovitud tellimusest indikatiivse 3D pildi. See aitab kliendil näha, kui palju paneele võiks katusele mahtuda ning kuidas need seal asetsevad. Taolised visuaalsed mudelid on klientide suured lemmikud, kuna muudavad kauge unistuse selgemaks ja kättesaadavamaks.

Projekti tehniline lahendus

Projekti tehniline lahendus, visuaalne mudel, on loodud BIM-i abiga. BIM ehk ehitusinfo modelleerimine aitab hallata ehitusinfot ja -protsesse digitaalsel kujul, mis pakuvad kõikidele osapooltele – materjalitootjast ehitajani – lihtsat, täpset ja reaalajas kohanduvat ülevaadet kogu ehituse elukaare ulatuses. Lisaks seisneb BIMi väärtuslik lisaväljund 3D-mudelites, mis annavad kasutajale visuaalse ettekujutuse infrastruktuurist, hoonetest ja nende osadest. 

BIMi kasutuselevõtu suurim võit on kõikide ressursside optimaalsem kasutamine. Kokku saab hoida nii tööjõukuludelt, kuna kommunikatsiooniprotsess kiireneb. Samuti tehakse vähem vigu ja suudetake paremini erinevaid ehitusstsenaariume ette näha, mis aitab kokku hoida nii materjalikulult kui efektiivistab ajaplaneerimist.

Meie kogemus tagab teie digitaliseerimisprojekti edukuse.