Skip to main content

Projekteerijal on vaja aina enam oskusi, mis aitaks tööd automatiseerida. Samas on traditsiooniliste tekstipõhiste programmeerimiskeelte õppimine aeganõudev tegevus. Mis on lahendus? 

Kujuta ette, kui programmeerimine oleks lihtne nagu mäng legoklotsidega – muudkui tõstad kokku erinevaid pusletükke, ilma et peaksid seejuures teadma, millest või kuidas klots ise on tehtud. Just sellisena võiks kirjeldada visuaalset programmeerimist. 

Taoline lähenemine erineb meile tuttavast programmeerimisest just seetõttu, et kasutab tekstipõhiste käskluste asemel graafilisi elemente. Teisisõnu – annab valmis klotsi kasutajale juba kätte. See teeb visuaalse programmeerimise heaks lahenduseks neile, kes küll soovivad oma manuaalset ja aeganõudvat tööd automatiseerida, kuid kellel süvateadmised programmeerimisest puuduvad.

Kuidas töötab visuaalne programmeerimine?

Visuaalse programmeerimise mõte on lihtsustada tarkvaraarendust kasutades nutikaid graafilisi elemente. Antud graafilised elemendid võivad endas sisaldada erinevaid tegevusi, mida ühendades saab koostada erinevaid käsklusi programmile.

Näiteks näeme alloleval joonisel elemente, mis loovad sisestatud andmete alusel ringi. Taoliste elementide raamatukogu on täna juba küllaltki suur ja lai ning keerukamaid elemente saab alati juurde osta.

Fotol: Samad käsklused esitatud graafiliste elementide ja tekstilise programmeerimise puhul. Allikas: Dynamo

Ühendades omavahel graafilisi elemente ja käsklusi saab luua tervikliku ja töötava programmi. Soovitud komponente hoitakse raamatukogus, kust on neid lihtne programmi tööaknasse lisada. Tööaknas on võimalik elemente mugavalt ringi tõsta, omavahel erinevaid seoseid luua ja katsetada, kuidas programmi käitumist muudab. 

Näiteks saavad arhitektid visuaalse programmeerimise abiga automatiseerida enda töövoogusid, optimeerida oma disaine või isegi ideid koguda. Võib kombineerida ruumi suurust ja akende arvu, et teada saada, kui palju aknaid oleks ruumis optimaalne ja kuidas neid võiks paigutada. Nii aitab visuaalne programmeerimine arhitektil või projekteerijal luua täpne kujutus planeeritud hoonest, ilma et nad peaksid kordagi tundma tekstipõhise programmeerimiskeele süntaksit.

Visuaalne programeerimine ring

Fotol: Ringi loomine visuaalse programmeerimise abil – lihtsalt sisesta parameetrid kastidesse. Allikas: Dynamo

Video: visuaalne programmeerimine selgitatud Dynamo poolt.

Uks parameetrilise ja generatiivse disaini maailma

Visuaalne programmeerimine avab aga uksed uude maailma. See muudab väheste programmeerimisoskustega projekteerijale ja arhitektile lihtsasti kättesaadavaks mitmeid keerukaid ülesandeid, teiste seas näiteks parameetrilise ja generatiivse disaini. 

Parameetriline disain – nagu nimigi reedab – aitab luua disainilahendusi parameetrite sisestamise alusel, näiteks materjalid või piirangud asukohale. Parameetrilise disaini eelis on see, et muutes ühte parameetrit, muutuvad ka teised seotud parameetrid automaatselt ja lubavad teha ajas kohanevaid disainimuudatusi. 

Generatiivne disain kasutab aga kasutaja sisendit selleks, et pakkuda välja erinevaid viise kasutaja soovitatud eesmärgi täitmiseks. Näiteks võib olla teada krundi pindala ja sobiv % pindala täitmiseks ning generatiivse disaini abiga aitab masinõpe pakkuda välja parimaid võimalikke paigutusi krundil.

Visuaalne programmeerimine muudab need käsklused mitte keeruliseks matemaatiliseks ülesandeks, vaid lubab arhitektil endale luua reegleid ja algoritme, mis aitaksid luua sobivaid visuaalseid tulemeid. 

Fotol: 3D mudelite loomine visuaalse programmeerimise abil. Allikas: Dynamo

Mis on visuaalse programmeerimise eelised?

Visuaalset programmeerimist kasutatakse eelkõige juhtudel, kus kiirus, automatiseerimine ja lihtne programmeerimine on väga olulised. Mõned täpsemad näited on järgmised: 

  • Korduvaid ja tüütuid ülesandeid saab automatiseerida ja võita sellelt tööaega. 
  • Kuna projekti saab teha muudatusi reaalajas vähendab projekti lõpetamise aeg.
  • Generatiivse disaini abil saab luua mitmeid erinevaid disainivõimalusi, mida kliendile või partnerile esitada ja mille seast parim valida. 
  • Simulatsioonide loomine aitab ennustada hoone käitumist, näiteks hoone jõudlus, energiatõhusus jne. 

Mida teha, kui tahad alustada?

Visuaalsed programmeerimisvahendid on tavaliselt lisandmoodulid, mis ühilduvad teiste tarkvaraga nagu Autodesk Revit, Trimble Quadri või Rhino. Kaks juhtivat visuaalse programmeerimise platvormi on Dynamo ja Grasshopper

Samas tuleb nentida, et ehkki visuaalne programmeerimine on iseenesest lihtsam, võib selle esmakordne kasutamine olla väljakutse. Tarkvara toimimise mõistmiseks on vaja teatud aluseid, mida tänapäeval Eesti koolides veel palju ei õpetata. See saabki tihti taoliste tarkvarade kasutuselevõtmisel takistuseks. 

Kui arusaam koodist ja loogikast tundub aeganõudev, siis võib olla mõistlik ühendust võtta ehitussektori spetsialistiga, kes on spetsialiseerunud IT ja ehituse valdkonna ühendamisele. Selline spetsialist oskab vastavaid tarkvarasid kasutada. 

Kui soovid oma tööd automatiseerida, kuid ei tea, kust alustada, või kui sul on raskusi koodibaasi seadistamisega, siis võta meiega ühendust. Wentures suudame vastavalt kliendi töökorraldusele tuvastada tema töö iseloomu ja luua esialgse koodiahela, mida regulaarselt kasutada.