Skip to main content
  • Digitaalne kaksik on dünaamiline virtuaalne koopia füüsilisest ehitisest
  • Kaksikuid kasutatakse linnades probleemide ennetamiseks, jälgimiseks ja kõrvaldamiseks 
  • Ehitussektoris on nõudlus digitaalse kaksiku järgi kasvav 

Mis on digitaalne kaksik?

Digitaalne kaksik (või digitaalne teisik) on virtuaalne koopia füüsilisest objektist. Digitaalseid kaksikuid kasutatakse väga mitmetes valdkondades, alates tervishoiust ja lõpetades lennundusega. Näiteks kasutati tehnoloogiat juba 1970. aastal NASAs, kui Apollo 13 missioonil lõhkesid hapnikupaagid. Tol korral päästis kaksik astronautide elu 200,000 kilomeetri kaugusel maast.

Tänapäeval on digitaalne kaksik muutunud kättesaadavaks ka eraettevõtetele ning on kasutust leidnud ehitussektoris, kus füüsilisest ehitisest luuakse dünaamiline koopia, olgu selleks maanteed, sillad, hooned või terved linnad. 

Digitaalne kaksik – kasutusnäited maailmast

Digitaalsed kaksikud ei kuulu ulmevaldkonda ega ole ka ajutine moeröögatus. Vastupidi, aina enam on leitud nende rakendamiseks eluliselt vajalikke võimalusi.

Digitaalsed teisikud aitavad tuvastada probleeme seal, kus seda manuaalselt oleks keeruline teha. Hea näide pärineb Pariisist Notre Dame’i katedraalist. Selleks et pärast 2019. aasta põlengut saada katedraali seisukorrast ülevaade, loodi laserskanneeringute ja varasemate fotode põhjal hoonest digitaalne koopia. Too koopia võimaldas omakorda õnnetust simuleerida, prognoosida kahjustuste ulatust konstruktsioonis ja leida tõhus viis katedraali toestamiseks ja katuse taastamiseks.

Samas on Helsinki teinud virtuaalse koopia terve linna olulisematest süsteemidest: infrastruktuurist ja transpordisüsteemist, vee- ja jäätmekäitlusest ning energiatarbimisest. Nii teavitab kaksik kui mõnes linnaosas tekib liikluses ülekoormus või kui jäätmekäitlus muutub ebaefektiivseks. Taolise kaksiku eesmärk on toetada linnakodanike heaolu, muuta linna juhtimine efektiivsemaks ja panustada ka teaduse ja innovatsiooni arengusse. 

Allikas: Helsinki linna koduleht

Taolisi kompleksseid süsteeme oleks muude lahenduste abil äärmiselt keeruline jälgida. Samas aitab digitaalne kaksik nii ohtusid ennetada, terviksüsteemi efektiivsemaks muuta kui ka rekonstrueerimistöid planeerida. Tulemusena väheneb oht kodudele, ettevõtetele ja muule infrastruktuurile.

Kuidas digitaalsed kaksikud sünnivad?

Digitaalne kaksik võib sisaldada andmeid nii objektide füüsilistest omadustest, näiteks kuju või asukoha kohta, kuid ka sellest, kuidas kaksik reageerib keskkonnaoludele, näiteks liiklusele, tuulele või vihmale. Digitaalsed koopiad luuakse enamasti füüsilise originaali pinnale, kasutades andmete kogumiseks 3D-laserskännereid, droone, sensoreid, kaameraid ja teisi asjade internetiga (IoT) seotud seadmeid. 

Füüsilisest objektist pärinevad andmed suunatakse BIM-mudelisse ja 3D-modelleerimistarkvarasse, mis võimaldavad kaksikul nö ellu ärgata. Kuna andmed pärinevad korraga mitmest allikast ja edastatakse reaalajas, kohandub ka digitaalne kaksik vastavalt füüsilise elu muutustele. 

Hea abimees kõigile osapooltele

Digitaalne kaksik ei ole ainult suurlinnade pärusmaa vaid on jõudnud ka erasektorisse. Mida kättesaadavamaks muutuvad digitaalsed lahendused, seda enam soovivad kaksikuid tellida eraettevõtted. Seejuures palutakse digitaalse koopia loomist tihti juba enne ehitamise alustamist, et vältida võimalikke tekkivaid ehitusvigu, lisakulutusi ja muid ootamatusi.

Toome mõned näited ja olukorrad, kuidas ehitussektoris saab digitaalsest kaksikust kõige rohkem kasu lõigata: 

  • Arhitektidele – Visuaalse mudeli loomiseks, mida saab testida ja kliendile presenteerida enne ehitustegevuse algust. 
  • Ehitusinseneridele – Hoone efektiivsuse testimiseks, olgu tegemist kasutatavate materjalide, konstruktsioonide või ohutuse planeerimisega. 
  • Rekonstrueerijatele – Ehitise seisukorra hindamiseks enne rekonstrueerimistööde alustamist.
  • Ehitusettevõtetele – Ehitustegevuse täpsema eelarve ja ajagraafikute planeerimiseks ja riskijuhtimiseks. 
  • Kinnisvarahaldajatele – Hoone toimivuse, tootlikusse ja hoolduskulude optimeerimiseks.

Kokkuvõttes võib öelda, et digitaalse kaksiku panus ehitussektorisse on senisest jätkusuutlikumad, ohutumad ja pikema elueaga ehitised ning varasemast efektiivsem kinnisvarahaldus vähenenud kuludega.

Milleks sörkida sabas, kui saab joosta teistest ees? Võta meiega ühendust ja anname konsultatsiooni raames nõu, kuidas teie ettevõtte digitaliseerimisest maksimumi võtta.