Skip to main content

Mis on BIM?

BIM ehk ehitusinfo modelleerimine aitab hallata ehitusinfot ja -protsesse digitaalsel kujul.

Nimelt kui varem kasutati ehitussektoris manuaalset dokumentatsiooni ja 2D-jooniseid, siis BIM-mudelite abiga digitaliseeritakse hoonete projekteerimise kõik etapid. Need etapid pakuvad osapooltele – materjalitootjast ehitajani – lihtsat, täpset ja reaalajas kohanduvat ülevaadet kogu ehituse elukaare ulatuses. Lisaks kõigele saab BIMi abil anda kasutajale visuaalse 3D ettekujutuse infrastruktuurist, hoonetest ja nende osadest. 

BIM ehitusinfo modelleerimine eelised.

BIM-projekteerimisel on mitmeid eeliseid. Üks neist on selge ülevaade projektist kui tervikust.

BIM-mudeli eelised: efektiivsem töö 

Milleks võtta tööle 100 uut inimest, kui piisab 10 inimesest ja ühest hästitöötavast tehnoloogiast?

Sellele järeldusele jõudis meie kiiresti kasvav klient, kes püüdis oma ettevõtte pidevalt suurenevat koormust hallata. Uurides erinevaid võimalusi tööprotsesside lihtsustamiseks, jõudis klient BIM-mudelini, mis aitab automatiseerida rutiinseid ülesandeid nagu koguste ja graafikute ajakohastamine, vähendab vajadust teha käsitsi arvutusi või sisestada ümbertehtavaid töid. Kliendile sai selgeks, et inimeste palkamise asemel tuleb investeerida hoopis töö automatiseerimisse. 

Lisaks tööjõuvajaduse vähendamisele lihtsustab BIM suhtlust ja koostööd erinevate sidusrühmade vahel.

Kui tüüpiliselt jäävad projektid toppama aeglase infovahetuse tõttu, siis BIM-mudeleid kasutades võivad arhitektid, insenerid ja töövõtjad teha tööd paralleelselt, sest muudatused toimivad kõigil reaalajas. Mida vähem kulub aega kommunikatsioonile, arusaamatustele, kaotsi läinud infole ja vigadeparandusele, seda kiiremaks ja efektiivsemaks muutub ka ehitussektori projektide vedamine.

BIM-mudeli eelised: kulude kokkuhoid

Kas teadsid, et 3D-projektides esineb 90% vähem vigu kui 2D projektides?

Need vead on ehitussektorile kaasa toonud tohutu aja-, materjali- ja närvikulu. Kuna BIMi võlu seisneb just ehitusprotsessi kui terviku haldamises, on mudelprojekteerimise abil võimalik hallata kõiki muutujaid korraga. Nii saab läbi mängida erinevaid ehitusstsenaariume ning disainialternatiive ja vaadata, kuidas üks pisimuudatus toob kaasa muudatusi ka projekti teistes osades. Sellisena on kogu ehitusprotsess kõigile osapooltele paremini ennustatav. 

Ehkki BIMi kasutusvõimaluste loetelu on pikk, toome siin lihtsa juhtumina energiasäästlikkuse planeerimise.

Näiteks saab BIMi abil luua energiatõhusaid hooneid, tuvastada ebapiisavat isolatsiooni, arvutada hoone soojapidavust ja energiaklassi ning planeerida kõige tõhusamat kütte- ja jahutussüsteemi. Seejuures arvestab BIMi virtuaalne mudel hoone käitumisega erinevates ilmastikutingimustes. Taolisest mudelist võidavad nii arendajad, kes saavad väiksemate kuludega müüa tõhusamaid hooneid; arhitektid ja projekteerijad, kelle jaoks on taoline planeerimine lihtsamaks tehtud; materjalitootjad, kuna saavad täpsemaid andmeid; ning ka erakliendid, kes lõpuks soojapidavasse hoonesse elama asuvad. 

BIM-mudel kui vahend müügi tõstmiseks

Kui uut autot ostes on mugav kalkuleerida ise hinda ja parameetreid ning näha tellimust koostamisel visuaalseid muutuseid, siis samamoodi tahame näha kiireid tulemusi ka ehitussektori kliendina. Seetõttu võibki öelda, et BIM-mudelid on ka osa turundustööst, sest mudeldused muudavad kauged ideed kättesaadavateks objektideks. 

3D-lahendused on seetõttu klientide seas väga armastatud ning visuaalseid mudeleid hindavad nii eraisikud kui kinnisvaraarendajad, projekteerijad ja arhitektid.

Eriti väärtuslikuks on BIM osutunud ehitusmaterjalide pakkujate jaoks, sest võimaldab materjalitootjatel luua toodetest katalooge ja virtuaalseid makette, mida saab virtuaalsetes ehitusprojektides katsetada. Tihti käib BIM-mudeli tellimus koos konfiguraatoritega, mis aitavad andmeid paremini ette manada. Toome kaks näidet, kus oleme kasutanud BIMi ja konfiguraatori koostööd parima lahenduse saavutamiseks. 

Näited BIMist arhitektile ja lõpptarbijale

Lõime Toode katuste planeerimiseks konfiguraatori, milles kasutasime BIM-mudelit. Konfiguraatori lõppkasutaja oli koduomanik, kes soovis endale katust tellida. Selle konfiguraatori visuaalse poole ehitas Wenture BIM-mudelile, mis lõi kliendile sisestatud andmete põhjal 3D pildi tema soovitud ostust: hoone ja katuse tüübist ja värvidest ning vihmaveesüsteemist. Samuti aitas konfiguraator välja arvutada paneelide arvu ja automatiseerida hinnapäringuid. Toode konfiguraatori tagasiside on olnud läbivalt positiivne ning selle kasutuselevõtmine toonud kaasa päringute arvu kasvu. 

Sarnase konfiguraatori lõime ka Solarstone’ile, kes pakub katusekattematerjale ja päikesepaneele. Solarstone’i vajadused olid erinevad, kuna vajasid digitaalset tootekataloogi oma arhitektidest lõppkasutajate jaoks. Seetõttu pidime looma BIMil põhineva pistikprogrammi, mida saaks kasutada Reviti ja Archicadi projekteerimistarkvara vahendusel. Tulemusena saime luua digitaalse kaksiku kõikidest Solarstone’i toodetest, mida arhitektid võivad oma äranägemise järgi katusele paigutada, nende mõõte, mahte, tasuvust ja isegi välimust hinnata.

 

Kiire ehitussektori digitaliseerimise tingimuses peab konkurentsis püsimiseks käima tehnoloogiliste arengutega kaasas. BIM-mudelitele üleminek on kindlasti üks neist valdkondadest, mis tuleb lähiajal suurel osal ettevõtetest ette võtta. 

Milleks sörkida sabas, kui saab joosta teistest ees? Võta meiega ühendust ja anname konsultatsiooni raames nõu, kuidas teie ettevõtte digitaliseerimisest maksimumi võtta.