Skip to main content

Ehitussektor on aina enam võtmas suunda personaalsemate lahenduste ja klienditeekonna lihtsustamise poole. Kõigi nende protsesside lihtsustamiseks on kasulik kasutusele võtta erinevad IT-lahendused ja konfiguraatorid.

Mis on konfiguraatorid?

Konfiguraatoreid märkame kõige rohkem autotööstuses, kus klient saab endale luua sobivatest osadest tellimuse. Sarnaseid konfiguraatoreid kasutatakse ka ehitussektoris – näiteks saab endale planeerida täpselt paraja koguse päikesepaneele ja arendaja planeerida sadamakaisid.

Konfiguraatori näol on tegemist eriprogrammiga, mille loomisel on arvestatud ettevõtte ja toote eripäradega ning inimesega, kes on konfiguraatori lõppkasutaja.

Mis kasu on konfiguraatoritest ehitusettevõtetele?

Veebikonfiguraatorid aitavad kliendil suure osa planeerimistööst ise ära teha, mistõttu jõuavad tootjani juba selgelt defineeritud ülesanded. Konfiguraatori abil genereeritakse kliendile indikatiivne pakkumine ja klient saab hea ettekujutuse lõpptulemist. See omakorda vähendab tootjapoolseid ponnistusi selles osas, et leida kliendile täpselt sobivad lahendused – klient saab need hoopis ise valida. Seega saab konfiguraatori abil väga edukalt lihtsustada müügiprotsessi, kuna müügiinimese ülesandeks jääb vaid valmis pakkumise põhjal klienti abistada ja ostma suunata. Lisaks võib konfiguraatord edastada kogu info tootja süsteemi ja märgib ka kalendrisse, et tellimus õigeks ajaks valmis oleks.

Digitaliseeritud lahendused aitavad ka kõvasti aega kokku hoida. Näiteks jääb ära käsitsi dokumentide vormistamine, kuna kliendil on võimalus saada kogu info ja umbkaudne hinnapakkumine nt PDF faili kujul vastavalt nendele andmetele, mis ta ise süsteemi sisestab. Sealt saab ka tootja kogu vajaliku info kliendi kohta, mille põhjal saab minna detailsemaks ja kliendile täislahendust pakkuda. Seega on tänases digimaailma kontekstis väga lihtne erinevaid ehitusvaldkonna protsesse automatiseerida ja seeläbi aega kokku hoida.

Kuidas töötada välja ettevõttele sobiv konfiguraator?

Võttes vastu eesmärk luua ehitusettevõttele sobiv IT-lahendus, peab arvestama mitmete nüanssidega.

Tööriista puhul tuleb defineerida, kellele ja milleks seda tehakse. Teadmata suunda võib juhtuda, et kallist eriprogrammist kujuneb hoopis tüütu ja kasutaja vajadusi mittearvestav programm. Seetõttu mõtle välja, kellele programm luuakse – kas sellest võiks kasu olla arendajale ja projekteerijale või suunatakse see hoopis lõppkliendile.

Kindlasti ei tohiks tähelepanuta jätta küsimust, et milleks see programm luuakse. Põhjalik vastus sellele küsimusele aitab lihtsustada spetsiifilise programmi valmimisprotsessi ja toob tulevikus maksimaalset kasu. Tunne oma toodet – lõpptulem peab sõltuma tootest ja selle eripäradest. Konfiguraator ja programmid peavad olema loodud selliselt, et see näitab toodet parimast küljest. Samas ei tohi programm edastada valeinfot. Et valmislahendus oleks maksimaalselt hea, peab tootest olema selge ülevaade.

Võttes kasutusele IT-lahendused, siis peaks läbi mõtlema selle, et konfiguraatorid aitaksid kujundada ka ettevõtte positiivset kuvandit. Ükski hea mainega ettevõtte ei saaks lubada endale poolprodukti digitaliseeritud lahenduse näol.

Ettevõtted, kes juba kasutavad Wenture tehtud konfiguraatoreid ja IT-lahendusi

ETS NORD AS

Mürasummutite konfiguraator ventilatsiooni projekteerijatele ja müügiinseneridele.

Tutvu rakendusega: app.etsnord.com

Toode AS

Konfiguraator katuse soetajale, kus klient saab endale ise sobivatele parameetritele vastava katuse valida ja esitada hinnapäringu.

 

Tutvu rakendusega: app.toode.ee

Top Marine

Paadikai konfiguraator sadama arendajale või erakliendile.

Top Marine

Tutvu rakendusega: app.topmarine.ee

Kui soovid, et Wenture aitaks kaasa ka Sinu ettevõtte protsesside digitaliseerimisele, siis võta meiega ühendust.