Skip to main content

Kes oleks võinud arvata, et digitaalsel ehitusel ja arvutimängudel on midagi ühist? Wenture meeskonnaga liitus uus töötaja – Daniel Nael, kes liikus ehitusmaailma mänguinimese seast. Tema enda sõnul ei olegi need kaks maailma teineteisest eriti kaugel. Tänases artiklis vaatamegi, miks ja kuidas need kaks on omavahel seotud ja millist rolli mängivad selles mängumootorid. 

Mis on mängumootor? 

Mängumootor on programmide kogum, mis on mõeldud spetsiaalselt mängude loomiseks. Nende hulka kuuluvad võimalused renderdada graafikat, teha helitöötlust, simuleerida füüsikasüsteeme, luua kasutajaliideseid jne. 

Ehkki mängumootorid on algselt loodud mängude loomiseks, siis tänaseks on riistvara muutunud oluliselt kättesaadavamaks ning leidnud kasutust ka väljaspool mängumaailma. Üks valdkondadest on AEC (arhitektuuri-, inseneri- ja ehitusvaldkond), mis vajab kasvava digitaliseerimise tõttu efektiivseid lahendusi. 

Kui veel paar aastat tagasi oli Revit-mudeli viimine mängumootorisse paras peavalu, sest koosnes suuresti manuaalsest tööst ja mitme erineva tarkvara kasutamisest, siis tänapäeval on liidestumine muutnud juba oluliselt kiiremaks ja lihtsamaks. Mängumootorid toetavad Reviti, AutoCAD ja FBXi failitüüpe, mis teeb BIM-mudelite importimise ja eksportimise lihtsaks. 

Kolm vaala: Unity, Unreal Engine ja Godot

Kolm peamist mängumootorit, mida arenduses kasutatakse, on Unity, Unreal Engine ja Godot. Ehkki tellija ei pea täpselt teadma, millise mootori abil tema toode valmistatakse, tasub võimalustega kursis olla. Nii saadakse paremini aru tarkvarade võimekustest ja piirangutest ning teinekord leiab ka uusi ideid ja inspiratsiooni. 

Kuvatõmmis Unity kodulehelt

Kuvatõmmis Unity kodulehelt

Unreal engine on mõeldud eelkõige sellisel juhul, kui projekti puhul on graafika äärmiselt oluline ning visuaalne külg peab jääma efektseks. Just arhitektuurseid küsimusi lahendatakse seetõttu Unreal Engine’i abil, mis võib näiteks reaalajas  näidata keskkonna muutumist erinevates valgustingimustes. Samas peab Unreal Engine’i tellides olema veendunud, et arendajal on juba pikaajaline kogemus, sest programmi õppimiskõver on aeglane ja pikk. 

Seevastu Unity ja Godot sobivad visuaalselt vähem nõudlike projektide tarbeks, nende abil arendamine on väiksema töömahuga, eelarvesõbralikum ja sellega saab hakkama ka nooremarendaja. Lisaks on Godot open-source, mis teeb hinnastamise veelgi odavamaks. Mõlemad mängumootorid sobivad seetõttu suurepäraselt näiteks konfiguraatorite ehitamiseks. Ehkki Wentures on võimekus töötada erinevate mängumootoritega, siis ajalugu näitab, et seni on kõige populaarsemaks osutunud Unity, sest selle abil saab võrdlemisi kerge vaevaga teha piisavalt võimekaid projekte. 

Seetõttu on ehitusvaldkonna digitaliseerimise puhul oluline juba enne alustamist täpselt läbi mõelda, mida projektist tegelikult oodatakse. Näiteks peaks enne projekti alustamist olema selge, millistes keskkondades peab rakendus töötama (kas mobiilis või ainult veebis), kui realistlikku graafikat on vaja ning millised on rakenduse peamised funktsioonid.

Mõned näited: materjalid, valgus ja füüsika 

  • Materjalid ja tekstuurid 

Mängumootorid lisavad oma raamatukogudesse aina enam aspekte, mida saab kasutada ehitussektoris. Näiteks leiame Unity’st üle 2000 erineva tekstuuri ja materjali ning saame valida eri variatsioone klaasist, kivist, metallist ja kangastest. 

  • Valgustussüsteemid 

Unreal Engine’i keerukad valgustussüsteemid jäljendavad täpselt tegelikke valgustustingimusi. See aga võimaldab planeerida, kuidas valgust arhitektuurielementidega kõige paremini suhtlema panna.  

  • Füüsika 

Mängumootorid sisaldavad ka füüsikapakette, mis simuleerivad reaalmaailma füüsikalisi interaktsioone. Selle funktsiooni abil saab näiteks hinnata konstruktsiooni tugevust, testida hoone dünaamikat ja katsetada materjalide käitumist erinevates tingimustes. 

 

Konfiguraatori loomine Unity abil: juhtumiuuring 

Unity sobib suurepäraselt veebikonfiguraatorite loomiseks. Veebipõhine tootekonfiguraator on aplikatsioon, kus lõppkasutaja saab konfigureerida endale täpselt selline toote nagu ta ise soovib. 

Toome näite ühest hetkel töösolevast konfiguraatorist, mida Wenture tiim Unity abil lahendab. Selle konfiguraatori abil saab klient oma hoone rõdule, terrassile või aatriumisse planeerida klaaspiirdeid ja nende kinnitusi. Konfiguraatori kasutamiseks on kliendil vaja sisestada piirde mõõtmed ja valida võimalike lahenduste seast endale sobiv välimus. Seejuures võivad konfiguraatorit kasutada nii era- kui ärikliendid, kus äriklientidel on rohkelt võimalusi suuremate ja keerukamate projektide haldamiseks. 

Unity abil loodud konfiguraator

Unity abil loodud konfiguraator

Kuna inimesed ostavad silmadega, on oluline, et visualisatsiooni muutumist saaks näha reaalajas. Taolise konfiguraatori ehitamist kaalusime erineval moel – näiteks fotode põhjal, 3js ja erinevate mängumootorite abiga. 

Mängumootoritest jäid sõelale kolm põhilist: Godot, Unreal Engine ja Unity. Kuna Godot on võrdlemisi uus tarkvara, ei anna nii realistlikku tulemust ning keeruline on leida Godot arendajaid, jätsime selle kõrvale. Teades, et Unreal Engine ning Unity annavad äärmiselt hea visuaalse tulemuse, tuli langetada keeruline otsus. 

Lõpuks otsustasime valida Unity mitmel põhjusel. Unity liidestamine veebiga on paremini toetatud ja suhtleb meie front-end poolega suurepäraselt. Samuti kuvab see konfigureeritud mudelit väga hea kvaliteediga ning kiiresti, kasutades samas vähem arvuti ressursse. Selliste konfiguraatorite kasutamise võimalused on piiritud. Neid saab kasutada nii hoonete, masinate, kinnisvara kuvamiseks ja konfigureerimiseks.

 

Kokkuvõttes võib öelda, et mängumootorid sobivad digitaalsesse ehitusse justkui valatult. Ehkki need on rohkem arendajate pärusmaa, siis tasub ka digitaalehituse projekti tellijal tehnoloogiatega kursis olla ja mängumootoritest inspiratsiooni ammutada.  

Võimaluste meri on igatahes suur ja tormine. Kui soovid suunanäitajat, siis võta ühendust – oleme Wenture tiimiga hea meelega majakaks ehituse digitaliseerimisel.